KidBright > KidBright Dev. Board Q&A

กดรีเซ็ตที้บอร์ดอย่างไรครับ ลองกดแล้วไม่ได้

(1/1)

kpspstaff:
กดรีเซ็ตที้บอร์ดอย่างไรครับ ลองกดแล้วไม่ได้

N1212312121:
ผมก็ไม่รุ้เหมือนกันนะครับ :'(

Watchara A.:
การ Reset ที่บอร์ดเป็นการเริ่มต้นการทำงานใหม่เหมือน Computer ครับ
ไม่ใช่การล้างโปรแกรมที่มีอยู่ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version