Quantum Technology and Electromagnetic Research Forum - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
259
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
562
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
103
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
8
ออนไลน์มากที่สุด:
171 - มีนาคม 14, 2019, 03:51:48 PM
ออนไลน์วันนี้:
32
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
18.72
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
15.92
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
15.18
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
13
สมาชิกล่าสุด:
ungata
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
24.43
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
4:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ขอเชิญชวนส่งผลงาน KB เข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019
19,545
FAQ : YSC21 เปิดรับข้อเสนอโครงการถึงเมื่อใด ??
19,060
ประกาศ! ผลการตัดสินการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
19,029
YSC2019 : การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโครงงาน (ชื่อ,สาขา,ผู้พัฒนา,อาจารย์, และอื่นๆ)
18,925
RECOMMEND : ตัวอย่างการเขียน บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ !!!
18,547
KidBright + ArduinoIDE #1 ติดตั้ง ArduinoIDE และตัวอย่างโปรแกรม LED Blink
18,139
YSC2020 : ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานภูมิภาคฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก
17,813
KidBright Simulator || โปรแกรมจำลองการพัฒนาบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright
16,280
FAQ : ไม่สามารถอัพโหลด หรือใช้งานบอร์ด KidBright ได้ ทำอย่างไร ?
10,858
FAQ : จะหาไฟล์ภาษาซี จากการ Build ของ KidBright IDE ได้อย่างไร
8,930

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Watchara A.
1วัน 15ชั่วโมง 3นาที
Sittigon.yeevangtaku
15ชั่วโมง 26นาที
PSL
10ชั่วโมง 37นาที
5810460807
4ชั่วโมง 32นาที
Phathawee
3ชั่วโมง 58นาที
Phuditkharit sri-aroon
3ชั่วโมง 53นาที
Synchronice
3ชั่วโมง 34นาที
Teerati.nice
3ชั่วโมง 23นาที
T.Thanakorn
3ชั่วโมง 15นาที
Nutta
3ชั่วโมง 11นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2022 0 0 635 39
มกราคม 2022 0 0 635 39
* 2021 6 22 10,610 158
ธันวาคม 2021 0 0 1,151 38
พฤศจิกายน 2021 2 7 986 34
ตุลาคม 2021 1 1 660 158
กันยายน 2021 0 0 868 30
สิงหาคม 2021 0 0 728 29
กรกฎาคม 2021 0 0 791 28
มิถุนายน 2021 1 2 818 32
พฤษภาคม 2021 1 1 828 36
เมษายน 2021 0 0 832 33
มีนาคม 2021 0 0 951 35
กุมภาพันธ์ 2021 1 11 950 33
มกราคม 2021 0 0 1,047 37
* 2020 18,857 19,230 10,621 100
ธันวาคม 2020 0 0 967 31
พฤศจิกายน 2020 1 4 672 27
ตุลาคม 2020 0 0 761 36
กันยายน 2020 1 1 648 26
สิงหาคม 2020 0 0 846 57
กรกฎาคม 2020 0 0 830 39
มิถุนายน 2020 0 6 646 50
พฤษภาคม 2020 10,769 11,126 757 83
เมษายน 2020 8,082 8,082 731 100
มีนาคม 2020 2 6 1,110 70
กุมภาพันธ์ 2020 1 4 1,350 40
มกราคม 2020 1 1 1,303 76
2020-01-01 0 0 40 18
2020-01-02 0 0 38 22
2020-01-03 0 0 38 39
2020-01-04 0 0 52 31
2020-01-05 0 0 42 32
2020-01-06 1 1 48 43
2020-01-07 0 0 50 76
2020-01-08 0 0 38 49
2020-01-09 0 0 28 40
2020-01-10 0 0 35 48
2020-01-11 0 0 48 45
2020-01-12 0 0 39 30
2020-01-13 0 0 8 28
2020-01-14 0 0 32 35
2020-01-15 0 0 47 29
2020-01-16 0 0 43 55
2020-01-17 0 0 40 65
2020-01-18 0 0 43 40
2020-01-19 0 0 52 33
2020-01-20 0 0 35 36
2020-01-21 0 0 37 26
2020-01-22 0 0 52 42
2020-01-23 0 0 55 36
2020-01-24 0 0 41 30
2020-01-25 0 0 51 25
2020-01-26 0 0 43 32
2020-01-27 0 0 40 24
2020-01-28 0 0 46 28
2020-01-29 0 0 45 25
2020-01-30 0 0 54 19
2020-01-31 0 0 43 27
* 2019 39 388 1,403 171
ธันวาคม 2019 0 90 939 61
พฤศจิกายน 2019 0 16 9 87
ตุลาคม 2019 0 1 4 98
กันยายน 2019 2 17 5 45
สิงหาคม 2019 7 21 18 66
กรกฎาคม 2019 1 29 9 35
2019-07-01 0 0 0 21
2019-07-02 0 0 0 25
2019-07-03 0 0 0 24
2019-07-04 0 0 0 31
2019-07-05 0 0 0 23
2019-07-06 0 0 1 24
2019-07-07 0 0 0 23
2019-07-08 0 3 0 28
2019-07-09 0 0 0 24
2019-07-10 0 0 0 25
2019-07-11 0 1 0 23
2019-07-12 0 0 0 29
2019-07-13 0 0 0 29
2019-07-14 0 1 0 22
2019-07-15 0 3 0 26
2019-07-16 1 3 0 21
2019-07-17 0 7 0 20
2019-07-18 0 3 0 22
2019-07-19 0 0 2 24
2019-07-20 0 0 0 30
2019-07-21 0 1 0 24
2019-07-22 0 0 0 33
2019-07-23 0 0 0 26
2019-07-24 0 5 2 16
2019-07-25 0 0 0 27
2019-07-26 0 0 0 28
2019-07-27 0 0 0 28
2019-07-28 0 0 0 35
2019-07-29 0 0 0 34
2019-07-30 0 0 0 26
2019-07-31 0 2 4 26
มิถุนายน 2019 13 52 1 32
พฤษภาคม 2019 5 68 3 74
เมษายน 2019 0 8 37 106
มีนาคม 2019 6 21 108 171
กุมภาพันธ์ 2019 3 61 251 98
มกราคม 2019 2 4 19 45
* 2018 85 276 154 87
ธันวาคม 2018 2 12 7 11
พฤศจิกายน 2018 5 80 15 14
ตุลาคม 2018 4 15 79 87
กันยายน 2018 13 89 6 13
สิงหาคม 2018 61 80 47 44