Quantum Technology and Electromagnetic Research Forum - ศูนย์กลางสถิติ

สถิติทั่วไป

จำนวนสมาชิกทั้งหมด:
267
จำนวนตอบกระทู้ทั้งหมด:
583
จำนวนหัวข้อทั้งหมด:
115
จำนวนหมวดหมู่ทั้งหมด:
4
ผู้ใช้งานที่ออนไลน์:
11
ออนไลน์มากที่สุด:
171 - มีนาคม 14, 2019, 03:51:48 PM
ออนไลน์วันนี้:
17
สมาชิกเฉลี่ยต่อวัน:
17.48
ตอบกระทู้เฉลี่ยต่อวัน:
14.45
หัวข้อเฉลี่ยต่อวัน:
13.77
จำนวนบอร์ดทั้งหมด:
14
สมาชิกล่าสุด:
e22wqi
ออนไลน์เฉลี่ยต่อวัน:
24.03
อัตราส่วนระหว่างชายกับหญิง:
2:1

ผู้มีกระทู้สูงสุด 10 คนแรก

หัวข้อยอดนิยม 10 หัวข้อแรก (ผู้อ่านสูงสุด)

ขอเชิญชวนส่งผลงาน KB เข้าร่วมการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ YSC 2019
20,438
FAQ : YSC21 เปิดรับข้อเสนอโครงการถึงเมื่อใด ??
19,894
ประกาศ! ผลการตัดสินการประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 21
19,860
YSC2019 : การขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลในโครงงาน (ชื่อ,สาขา,ผู้พัฒนา,อาจารย์, และอื่นๆ)
19,779
RECOMMEND : ตัวอย่างการเขียน บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์ !!!
19,417
KidBright + ArduinoIDE #1 ติดตั้ง ArduinoIDE และตัวอย่างโปรแกรม LED Blink
18,941
YSC2020 : ผู้ช่วยผู้ประสานงาน ศูนย์ประสานงานภูมิภาคฯ ภาคกลางและภาคตะวันออก
18,695
KidBright Simulator || โปรแกรมจำลองการพัฒนาบอร์ดสมองกลฝังตัว KidBright
17,024
FAQ : ไม่สามารถอัพโหลด หรือใช้งานบอร์ด KidBright ได้ ทำอย่างไร ?
11,480
FAQ : จะหาไฟล์ภาษาซี จากการ Build ของ KidBright IDE ได้อย่างไร
9,259

เริ่มหัวข้อใหม่มากที่สุด

ออนไลน์นานที่สุด

Watchara A.
1วัน 17ชั่วโมง 11นาที
Sittigon.yeevangtaku
15ชั่วโมง 26นาที
PSL
10ชั่วโมง 37นาที
5810460807
4ชั่วโมง 32นาที
Phathawee
3ชั่วโมง 58นาที
Phuditkharit sri-aroon
3ชั่วโมง 53นาที
Synchronice
3ชั่วโมง 34นาที
Teerati.nice
3ชั่วโมง 23นาที
T.Thanakorn
3ชั่วโมง 15นาที
Nutta
3ชั่วโมง 11นาที

รายละเอียดระบบย้อนหลัง

สรุปประจำเดือน หัวข้อใหม่ ตอบกระทู้ใหม่ สมาชิกใหม่ ออนไลน์มากที่สุด
* 2022 12 21 1,338 41
พฤษภาคม 2022 6 8 0 34
เมษายน 2022 2 2 0 41
มีนาคม 2022 1 1 0 41
กุมภาพันธ์ 2022 3 10 292 41
มกราคม 2022 0 0 1,046 39
* 2021 6 22 10,610 158
ธันวาคม 2021 0 0 1,151 38
พฤศจิกายน 2021 2 7 986 34
ตุลาคม 2021 1 1 660 158
กันยายน 2021 0 0 868 30
สิงหาคม 2021 0 0 728 29
กรกฎาคม 2021 0 0 791 28
มิถุนายน 2021 1 2 818 32
พฤษภาคม 2021 1 1 828 36
เมษายน 2021 0 0 832 33
มีนาคม 2021 0 0 951 35
กุมภาพันธ์ 2021 1 11 950 33
2021-02-01 0 0 29 25
2021-02-02 1 11 30 31
2021-02-03 0 0 29 30
2021-02-04 0 0 32 33
2021-02-05 0 0 33 27
2021-02-06 0 0 36 28
2021-02-07 0 0 44 23
2021-02-08 0 0 32 33
2021-02-09 0 0 44 26
2021-02-10 0 0 26 29
2021-02-11 0 0 41 30
2021-02-12 0 0 18 20
2021-02-13 0 0 41 23
2021-02-14 0 0 37 28
2021-02-15 0 0 42 26
2021-02-16 0 0 33 28
2021-02-17 0 0 30 22
2021-02-18 0 0 28 28
2021-02-19 0 0 26 33
2021-02-20 0 0 36 23
2021-02-21 0 0 31 26
2021-02-22 0 0 41 24
2021-02-23 0 0 33 22
2021-02-24 0 0 39 23
2021-02-25 0 0 32 22
2021-02-26 0 0 31 19
2021-02-27 0 0 35 24
2021-02-28 0 0 41 21
มกราคม 2021 0 0 1,047 37
* 2020 18,857 19,230 10,621 100
ธันวาคม 2020 0 0 967 31
พฤศจิกายน 2020 1 4 672 27
ตุลาคม 2020 0 0 761 36
กันยายน 2020 1 1 648 26
สิงหาคม 2020 0 0 846 57
กรกฎาคม 2020 0 0 830 39
มิถุนายน 2020 0 6 646 50
2020-06-01 0 0 25 50
2020-06-02 0 0 28 31
2020-06-03 0 0 28 24
2020-06-04 0 0 23 28
2020-06-05 0 2 25 26
2020-06-06 0 0 26 38
2020-06-07 0 0 15 29
2020-06-08 0 0 11 23
2020-06-09 0 0 20 25
2020-06-10 0 1 23 20
2020-06-11 0 0 24 28
2020-06-12 0 1 23 28
2020-06-13 0 1 21 22
2020-06-14 0 0 17 28
2020-06-15 0 0 26 24
2020-06-16 0 0 12 27
2020-06-17 0 0 24 24
2020-06-18 0 0 16 32
2020-06-19 0 0 18 25
2020-06-20 0 0 21 35
2020-06-21 0 0 21 32
2020-06-22 0 0 23 22
2020-06-23 0 0 19 24
2020-06-24 0 0 23 21
2020-06-25 0 0 31 24
2020-06-26 0 0 16 27
2020-06-27 0 0 22 24
2020-06-28 0 0 23 27
2020-06-29 0 1 28 26
2020-06-30 0 0 14 27
พฤษภาคม 2020 10,769 11,126 757 83
เมษายน 2020 8,082 8,082 731 100
มีนาคม 2020 2 6 1,110 70
กุมภาพันธ์ 2020 1 4 1,350 40
มกราคม 2020 1 1 1,303 76
* 2019 39 388 1,403 171
ธันวาคม 2019 0 90 939 61
พฤศจิกายน 2019 0 16 9 87
ตุลาคม 2019 0 1 4 98
กันยายน 2019 2 17 5 45
สิงหาคม 2019 7 21 18 66
กรกฎาคม 2019 1 29 9 35
มิถุนายน 2019 13 52 1 32
พฤษภาคม 2019 5 68 3 74
เมษายน 2019 0 8 37 106
มีนาคม 2019 6 21 108 171
กุมภาพันธ์ 2019 3 61 251 98
มกราคม 2019 2 4 19 45
* 2018 85 276 154 87
ธันวาคม 2018 2 12 7 11
พฤศจิกายน 2018 5 80 15 14
2018-11-01 0 0 0 3
2018-11-02 1 6 2 7
2018-11-03 0 2 3 5
2018-11-04 0 1 0 4
2018-11-05 0 0 2 6
2018-11-06 0 2 2 8
2018-11-07 0 0 0 8
2018-11-08 0 0 0 5
2018-11-09 0 0 0 6
2018-11-10 0 0 0 9
2018-11-11 3 5 1 7
2018-11-12 0 0 1 6
2018-11-13 0 0 0 7
2018-11-14 0 1 0 7
2018-11-15 0 3 0 6
2018-11-16 0 3 1 7
2018-11-17 0 0 0 3
2018-11-18 0 5 0 5
2018-11-19 0 3 1 14
2018-11-20 1 6 0 8
2018-11-21 0 2 0 8
2018-11-22 0 3 0 5
2018-11-23 0 2 0 6
2018-11-24 0 14 0 11
2018-11-25 0 5 0 6
2018-11-26 0 12 1 7
2018-11-27 0 4 1 7
2018-11-28 0 0 0 8
2018-11-29 0 1 0 4
2018-11-30 0 0 0 5
ตุลาคม 2018 4 15 79 87
กันยายน 2018 13 89 6 13
สิงหาคม 2018 61 80 47 44