KidBright > KidBright IDE Q&A

การอัพเดท kidbright IDE

(1/1)

pienkit:
การอัพเดท kid bright IDE โดยปกติใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ ขึ้นกับปัจจัยอะไรบ้าง
ตอนนี้พบปัญหาคือ เมื่อปล่อยให้มีการ update เกิดขึ้นจะใช้เวลานานมาก จนต้องหยุดการ update เอง

Watchara A.:
โดยปกติแล้ว ควรใช้เวลาไม่นานครับ
แต่หลายกรณีในคอมพิวเตอร์บางเครื่องพบปัญหาการอัพเดทเช่นกันครับ

ผมจะพยายามแจ้งทีมพัฒนา KidBright IDE ให้ครับ
ในช่วงนี้สามารถทดลองใช้ KBIDE ไปพลางก่อนได้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

Go to full version